Uitgevoerde Projecten

De Dornier-24 was een compleet metalen vliegboot. De Dornier fabriek ontving in 1935 een order van de Marineluchtvaartdienst (MLD) om een vliegboot te ontwerpen. Er werden initieel drie prototypes gebouwd, waarvan de eerste op 3 juli 1937 vloog. Eind 1937 werd het prototype onderworpen aan testvluchten en zeewaardigheidsproeven met autoriteiten van de MLD.

De Dornier 24 na de restauratie.
De Dornier 24 na de restauratie, een plaatje.

De Neptune Association heeft in opdracht van het Militaire Luchtvaart Museum te Soesterberg een Do-24 gerestaureerd. Het project werd gestart in 1991 en was gereed in mei 1992. De Do-24 is nu te aanschouwen in de "Generaal Snijdershal" van het museum met de historische registratie Y24. In 2012 is het MLM over gegaan in het nieuwe Nationaal Militaire Museum te Soesterberg, en deze Dornier is prominent geplaatst in de nieuwe hal op de begane grond.

 

Algemene informatie over de:

Dornier D0 24K X-24
Reeds vóór de totstandkoming van de SNA waren de oprichters bekend met het bestaan van een Spaanse Dornier Do-24-T3 die in het luchtvaartmuseum in het Hendon (VK) stond.
Door de persoonlijke inzet van voormalige vlagofficier MLD, commandeur J.W. Stuurman, en de inzet van het Mili­taire Luchtvaart Museum is bewerk­stelligd dat dit toestel op 27 november 1991 in de haven van Rotterdam stond gepar­keerd.
In overleg met de manager onderhoud van het Marinevliegkamp Valkenburg wist de SNA technische ondersteuning voor elkaar te krijgen. In de periode van 23 december 1991 tot eind mei 1992 werd door ongeveer vijftien deelnemers van de SNA een gigantische metamorfose uitgevoerd.
In grote lijnen bestond de restauratie en herdecoratie uit:
·        schuren van romp, vleugels, stabilo plus andere onderde­len.
·        aanbrengen van een hechtlaag.
·        aanbrengen van het originele historische MLD kleurenschema.
·        afwerking en aanbrengen van neus beschildering.
·        assistentie bij assemblage.
·        historisch onderzoek voor wat betreft herkomst van het toestel.
Het geschatte totaal aantal manuren door de SNA geleverd is ongeveer 2000.
Tiijdens de ‘open dag’ op het Marinevliegkamp Valkenburg in 1992 was de vliegboot geheel klaar en stond het te pronken tussen de andere historische vliegtuigen.

De poortwachter van het Marinevliegkamp Valkenburg, de Lockheed SP-2H Neptune met registratie 216, is op 25 oktober 1965 in dienst gesteld. Haar laatste vlucht was op 25 april 1980. Het toestel had toen 6.647,6 vlieguren. De 216 is tot 15 april 1981 opgeslagen geweest. Op deze datum werd ze als poortwachter van het Marinevliegkamp in gebruik genomen.

De Neptune als poortwachter op voormalig MVKV
De Neptune als poortwachter op voormalig MVKV

In 1991 werd de Neptune 216 door de SNA geadopteerd. Ondanks het feit dat het toestel in 1990 een volledig nieuw verfschema had gekregen ging de conditie van de 216 snel achteruit. Het plan van een volledige restauratie was de enige optie. In maart 1993 werd de Neptune van haar oude vertrouwde plaats getakeld en overgebracht naar hangaar 6, de werkbasis van de Neptune Association. In februari 1995 werden de eerste lagen verf van het nieuwe schema aangebracht en twee maanden later kon ze worden teruggeplaatst als poortwachter op haar nieuwe locatie naast hangaar 7.

De Neptune klaar stomen om als poortwachter dienst te doen.
De Neptune klaar stomen om als poortwachter dienst te doen.

 

Algemene informatie over de:

Neptune SP2H 216/V

Door de verandering van de onderhoudsfilo­sofie op het Marine­vliegkamp Valkenburg zou de, bij de poort geplaatste Neptune geen lang leven zijn beschoren. Er was geen geld en personeel be­schikbaar om het toestel in de toekomst te onder­houden. Voor de SNA was dit aanleiding om aan de marineleiding te vragen het toestel voorlopig te mogen adopteren. In de zomer van 1991 hadden de deelnemers van de SNA in en om het vliegtuig al veel werkzaamheden uitgevoerd. Allereerst wilde men natuurlijk weten wat de staat van het toestel was. Verder werd de romp helemaal leeggehaald. Instrumenten, stoelen en bekleding werden verwij­derd om geres­taureerd en daarna opgeslagen te worden. Overal in en aan het vlieg­tuig werden corrosieplekken opge­spoord die het vlieg­tuig op onrustbarende wijze hadden aangetast.
In maart 1993 werd de Neptune van zijn sokkel gelicht en in één van de onderhouds hangaars van het Marinevliegkamp Valkenburg gezet. Tot april 1995 was het toestel onderhanden van de leden van de SNA waarbij de hele kist geschuurd werd, corrosieplekken behandeld en gerepa­reerd werden, het van een nieuw verfschema werd voorzien en geassem­bleerd. Juist voor de viering van de 50-jarige herdenking van de bevrijding werd de Neptune op zijn nieuwe platform bij hangaar 7 geplaatst.