Deze enig overgebleven Consolidated PBY-5A Catalina werd na haar actieve periode bij de Marineluchtvaartdienst in bruik­leen gegeven aan het Bosbad te Hoeve. Toen in 1982 geen geld beschikbaar was voor restau­ratie werd het toestel in ruil voor een Hawker Hunter F.Mk6 overgebracht naar het depot vlieg­tuigmate­riaal in Gilze Rijen. Een jaar later werd de Catalina 16-212 in gedeeltes overgebracht naar het Marinevliegkamp Valkenburg voor uitwendige restauratie en herdecoratie. De restau­ratie hield ondermeer in, dat het toestel gereed werd gemaakt om langdurig in de open lucht te kunnen staan. Op alle besturingsvlakken, die oorspronkelijk met linnen waren bekleed, werden aluminium platen geklonken. Dit nam tien maanden in beslag waarna het werd overge­dragen aan het Militaire Luchtvaart Museum in het Kamp van Zeist te Soesterberg.

De Catalina 16-212 zoals deze museum klaar gemaakt wordt.
De Catalina 16-212 zoals deze museum klaar gemaakt wordt.


In 1995 werd met de SNA contact gelegd voor een nieuwe restaura­tie. In april 1996 werd de ‘Cat’ naar het Marine­vliegkamp Valkenburg vervoerd. Door de aanwezigheid op het Bosbad Hoeve en het jaren buiten staan bij het MLM was de toestand van de amfibie erbarmelijk te noemen, zeker voor wat betreft de binnenkant. Helemaal leeggeroofd en geen spant was nog heel. Over de originele verf was een rubberachtige sub­stantie gespoten waaronder verschillende corrosieplekken waren ver­stopt. Wat vroeger nog beweegbaar was, was vast geklonken en uiteindelijk vastgeroest. De blisters waren verwijderd ten behoeve van de Catalina van de Cat Air (C-HFFR). De neuskoepel was geheel ontzet en in de romp waren talloze beschadigingen die, of nooit behandeld waren, of op een onprofessionele wijze waren gerepareerd. De ruimte die vroeger cockpit heette is momenteel één groot gapend gat. Het ligt in de bedoeling om ook het inwendige van de Catalina helemaal opnieuw in te richten zoals het vroeger was. Alles bij elkaar een gigantische klus waar jaren overheen gaan. Hiermee komt meteen de vraag naar voren of er mensen, bedrijven of instel­lingen zijn die in dit project willen partici­peren, hoofdza­kelijk in de vorm voor het aanleveren van onderdelen, foto's, boekwerken, logboeken; eventueel op leen­basis. Door de jaren heen is het toestel geheel afgebeten en gereinigd. Meer dan 150 reparaties zijn op professionele wijze gerepareerd en was het een oefen object voor diverse scholieren die het vak van plaatwerker danig in de vingers kregen. De romp was medio 2000 weer in oude glorie hersteld, werden de ruiten geplaatst en werd de laatste hand gelegd aan het frame van de cockpit. De neuskoepel was praktisch herbouwd.

 

Algemene informatie Catalina's

De PBY Catalina was het onderzeebootbestrijdingsvliegtuig van de Amerikaanse marine vanaf 1936. RAF Coastal Command bestelde ook grote aantallen als aanvulling op de eigen Sunderland. De Catalina werd in grotere aantallen gebouwd (meer dan 4000) dan welke andere vliegboot ooit. Hij was langzamer en minder goed bewapend dan de Sunderland, maar sterk en flexibel. 

Doordat de leveringen van Dornier Do 24's stopten besloot het Ministerie van Defensie over te gaan tot de aankoop van 36 PBY-5 Catalina vliegboten in de Verenigde Staten voor gebruik in Nederlands-Indië. De vliegtuigen namen deel in de strijd tegen Japan. Maar 9 toestellen overleefden de slag en konden ternauwernood wegvluchten richting Australië en Ceylon. Sinds 1942 waren de vliegtuigen in dienst van squadron 321 welke vanuit Ceylon opereerde, dit tezamen met 12 PBY-5A Catalina's (amfibische uitvoering), 2 PBY-5 en 6 PBY-2B-1 toestellen geleend van de RAF.

Na de tweede wereldoorlog kocht het Ministerie van Defensie nog eens 29 Catalina's in verschillende uitvoeringen in Engeland, Australië, Canada en de Verenigde Staten. Ook deze toestellen werden in Nederlands-Indië tewerkgesteld bij squadron 321 en later in het Oostelijke Verkennings- en Transport squadron (OVTS). Na de onafhankelijkheid van de Republiek Indonesië werden een aantal vliegtuigen overgedragen aan squadron 7. In Nederland vlogen een aantal Catalina's bij squadron 8 vanaf Marinevliegkamp Valkenburg voor lesdoeleinden en search en rescue taken.