De Dornier-24 was een compleet metalen vliegboot. De Dornier fabriek ontving in 1935 een order van de Marineluchtvaartdienst (MLD) om een vliegboot te ontwerpen. Er werden initieel drie prototypes gebouwd, waarvan de eerste op 3 juli 1937 vloog. Eind 1937 werd het prototype onderworpen aan testvluchten en zeewaardigheidsproeven met autoriteiten van de MLD.

De Dornier 24 na de restauratie.
De Dornier 24 na de restauratie, een plaatje.

De Neptune Association heeft in opdracht van het Militaire Luchtvaart Museum te Soesterberg een Do-24 gerestaureerd. Het project werd gestart in 1991 en was gereed in mei 1992. De Do-24 is nu te aanschouwen in de "Generaal Snijdershal" van het museum met de historische registratie Y24. In 2012 is het MLM over gegaan in het nieuwe Nationaal Militaire Museum te Soesterberg, en deze Dornier is prominent geplaatst in de nieuwe hal op de begane grond.

 

Algemene informatie over de:

Dornier D0 24K X-24
Reeds vóór de totstandkoming van de SNA waren de oprichters bekend met het bestaan van een Spaanse Dornier Do-24-T3 die in het luchtvaartmuseum in het Hendon (VK) stond.
Door de persoonlijke inzet van voormalige vlagofficier MLD, commandeur J.W. Stuurman, en de inzet van het Mili­taire Luchtvaart Museum is bewerk­stelligd dat dit toestel op 27 november 1991 in de haven van Rotterdam stond gepar­keerd.
In overleg met de manager onderhoud van het Marinevliegkamp Valkenburg wist de SNA technische ondersteuning voor elkaar te krijgen. In de periode van 23 december 1991 tot eind mei 1992 werd door ongeveer vijftien deelnemers van de SNA een gigantische metamorfose uitgevoerd.
In grote lijnen bestond de restauratie en herdecoratie uit:
·        schuren van romp, vleugels, stabilo plus andere onderde­len.
·        aanbrengen van een hechtlaag.
·        aanbrengen van het originele historische MLD kleurenschema.
·        afwerking en aanbrengen van neus beschildering.
·        assistentie bij assemblage.
·        historisch onderzoek voor wat betreft herkomst van het toestel.
Het geschatte totaal aantal manuren door de SNA geleverd is ongeveer 2000.
Tiijdens de ‘open dag’ op het Marinevliegkamp Valkenburg in 1992 was de vliegboot geheel klaar en stond het te pronken tussen de andere historische vliegtuigen.