Verenigde Vleugels

Na het eerste jaar van oprichting heeft de SNA besloten om deel te nemen aan het historisch luchtvaartblad ‘Verenigde Vleugels’. Dit blad was een waardige vervanger van de nieuwsbrief die de SNA eenmaal in het kwartaal uitbracht. Gebleken is dat ‘Verenigde Vleugels’ zich op professionele wijze heeft ontwikkeld en tevens een blad is waar de SNA zich geheel in kan terug vinden. Behalve bijdrage aan de redactie levert de SNA ook haar bijdrage aan de eindredactie van dit blad.