Van Berkel WA

Omdat het moeilijk bleek te zijn de Luchtvaartafdeling (LVA) van de Landmacht en de MLD tijdens de Eerste Wereldoorlog van moderne vliegtuigen te voorzien, probeerde het ministerie van oorlog het Nederlandse bedrijfsleven te bewegen vliegtui­gen te gaan bouwen. Bedrijven die dit risico aandurfden konden reke­nen op aanzienlijke steun van de overheid. De enige onder­neming die bereid bleek de gok te wagen, was de in Rotterdam gevestigde NV Maatschappij tot vervaardiging van snijmachines volgens Van Berkel's Patent. In 1918 richtte het bedrijf een afdeling vliegtuigen op en ontving op 15 november van dat jaar de eerste order voor 35 Van Berkel's van het type WA. Deze vlieg­tuigen hebben tot medio 1933 dienst gedaan bij de Marine­luchtvaartdienst en zijn toen vervangen door Fokker vlieg­tuigen. Dit kwam omdat Van Berkel haar afdeling vlieg­tuigen in 1921 had moeten sluiten.
Uiteindelijk is er geen toestel voor het nageslacht be­waard gebleven en het enige wat overbleef waren wat foto's. Het archief van de MLD was in 1940, tijdens de overrompeling door de Duitsers op ‘De Kooy’, verbrand en in de jaren vijftig heeft een brand bij de huidige Van Berkel-fabrieken de andere archief­stukken vernield. De SNA heeft het plan opgepakt om dit toestel op schaal van 1:1 na te bouwen. Een aantal jaren geleden kon de hand gelegd worden op een aantal tekeningen van dit drijver­vliegtuig. Deze tekeningen zijn verre van compleet maar door de bouw van een schaalmodel begint men toch inzicht te krijgen in de werkwijze en de soort bouw van vergane jaren. In een ander gedeelte van deze krant krijgt u de nieuwste ontwikkelingen van dit project.