Het organiseren van luchtvaartevenementen

1990 Voor het 50-jarige bestaan van de vliegtuigsquadrons 320 en 321 werd een reünie georganiseerd voor ongeveer 2.500 oud MLD-ers. Voor de daaraan gekoppelde ‘open dag’ toonde ongeveer 30.000 bezoekers uit de wijde omgeving hun belangstelling.
1992 75 jarig bestaan van Marineluchtvaartdienst. Voor het eerst een groots opgezette airshow met demonstraties op beide vliegkampen en in samenwerking met Scheveningen Airshow.
1992 De SNA organiseerde op 22 augustus 1992, in Den Haag, een groots opgezet luchtvaartevenement. Als locatie werd gekozen voor het Malie­veld. Op deze dag werden veel aspecten van de lucht­vaart tentoonge­steld zoals: een air­markt, model­vliegtuigen, ultra light toestellen, een staticshow van vliegtui­gen die verticaal konden starten en landen, tentoon­stel­lingen, parachu­tisten, heteluchtballonnen en rond­vluchten met een KLM-Era helikopter. Alles bij elkaar was het een unieke gebeurtenis die ooit jaren geleden alleen op de renbaan Duindigt eerder vertoond was, zij het in een veel kleinere opzet.
1997 ‘Valkenburg International Airshow’. 80 jarig bestaan van de Marineluchtvaartdienst. Niet eerder was er door de Koninklijke Marine een zo grootschalig luchtvaartevenement georganiseerd, die werd gerealiseerd onder auspiciën van de Stichting Neptune Association. Tevens werd aandacht geschonken aan het 50 jarig bestaan van het Marinevliegkamp Valkenburg.