Tijdens een onderzoek, gehouden in juni/ju­li 1990, kwam aan het licht dat er nog honderden meters authentiek Nederlands filmmateriaal in het Imperial War Museum in Londen was opgeslagen. Het betrof hier films die gemaakt waren tijdens operationele op­drach­ten van de RAF 320 (Dutch) Squadron in de periode 1942 - 1945. Deze Nederlandse een­heid in Engeland voerde bombardemen­ten uit vanaf Dunsfold boven Frankrijk en Duitsland. Het was toen gebruikelijk dat er een filmoperateur mee ging om de resulta­ten vast te leggen. Door bemid­deling van de SNA werd het mogelijk dat deze films naar Nederland kwamen. Later kwam er ook nog materiaal van RAF No 321 (Dutch) squa­dron uit Ceylon bij. De originele kopieën, zes U-matic tapes van ± 1 uur, zijn opgeslagen bij het Centrum voor Audio Visuele Dienstverlening Koninklijke Marine in Amsterdam.