Uitgevoerde Activiteiten

Andere activiteiten

De SNA wordt ook regelmatig gevraagd voor het uitvoeren (of laten uitvoeren) van bepaalde activiteiten zoals:
·        het transporteren van een tweetal Agusta Bell helikopters voor het Militaire Luchtvaart Museum vanuit Zweden.
·        het uitvoeren van laswerkzaamheden aan het staartstuk van de Fokker F.2 van Aviodome.
·        het maken van een restauratieplan voor de NA B-25 Mitchell van het Verzetsmuseum Overloon.
·        het onderzoeken naar haalbaarheid voor het overvliegen van een Grumman Tracker uit de VS.
·        het aanbrengen van een ‘main oxygen system’ in de Constellation van de Aviodome.
 
Deze onderwerpen heeft de SNA zelf gerealiseerd of daarbij bemiddeld waardoor ze konden worden uitgevoerd.

Verenigde Vleugels

Na het eerste jaar van oprichting heeft de SNA besloten om deel te nemen aan het historisch luchtvaartblad ‘Verenigde Vleugels’. Dit blad was een waardige vervanger van de nieuwsbrief die de SNA eenmaal in het kwartaal uitbracht. Gebleken is dat ‘Verenigde Vleugels’ zich op professionele wijze heeft ontwikkeld en tevens een blad is waar de SNA zich geheel in kan terug vinden. Behalve bijdrage aan de redactie levert de SNA ook haar bijdrage aan de eindredactie van dit blad.

Van Berkel WA

Omdat het moeilijk bleek te zijn de Luchtvaartafdeling (LVA) van de Landmacht en de MLD tijdens de Eerste Wereldoorlog van moderne vliegtuigen te voorzien, probeerde het ministerie van oorlog het Nederlandse bedrijfsleven te bewegen vliegtui­gen te gaan bouwen. Bedrijven die dit risico aandurfden konden reke­nen op aanzienlijke steun van de overheid. De enige onder­neming die bereid bleek de gok te wagen, was de in Rotterdam gevestigde NV Maatschappij tot vervaardiging van snijmachines volgens Van Berkel's Patent. In 1918 richtte het bedrijf een afdeling vliegtuigen op en ontving op 15 november van dat jaar de eerste order voor 35 Van Berkel's van het type WA. Deze vlieg­tuigen hebben tot medio 1933 dienst gedaan bij de Marine­luchtvaartdienst en zijn toen vervangen door Fokker vlieg­tuigen. Dit kwam omdat Van Berkel haar afdeling vlieg­tuigen in 1921 had moeten sluiten.
Uiteindelijk is er geen toestel voor het nageslacht be­waard gebleven en het enige wat overbleef waren wat foto's. Het archief van de MLD was in 1940, tijdens de overrompeling door de Duitsers op ‘De Kooy’, verbrand en in de jaren vijftig heeft een brand bij de huidige Van Berkel-fabrieken de andere archief­stukken vernield. De SNA heeft het plan opgepakt om dit toestel op schaal van 1:1 na te bouwen. Een aantal jaren geleden kon de hand gelegd worden op een aantal tekeningen van dit drijver­vliegtuig. Deze tekeningen zijn verre van compleet maar door de bouw van een schaalmodel begint men toch inzicht te krijgen in de werkwijze en de soort bouw van vergane jaren. In een ander gedeelte van deze krant krijgt u de nieuwste ontwikkelingen van dit project.

Het organiseren van luchtvaartevenementen

1990 Voor het 50-jarige bestaan van de vliegtuigsquadrons 320 en 321 werd een reünie georganiseerd voor ongeveer 2.500 oud MLD-ers. Voor de daaraan gekoppelde ‘open dag’ toonde ongeveer 30.000 bezoekers uit de wijde omgeving hun belangstelling.
1992 75 jarig bestaan van Marineluchtvaartdienst. Voor het eerst een groots opgezette airshow met demonstraties op beide vliegkampen en in samenwerking met Scheveningen Airshow.
1992 De SNA organiseerde op 22 augustus 1992, in Den Haag, een groots opgezet luchtvaartevenement. Als locatie werd gekozen voor het Malie­veld. Op deze dag werden veel aspecten van de lucht­vaart tentoonge­steld zoals: een air­markt, model­vliegtuigen, ultra light toestellen, een staticshow van vliegtui­gen die verticaal konden starten en landen, tentoon­stel­lingen, parachu­tisten, heteluchtballonnen en rond­vluchten met een KLM-Era helikopter. Alles bij elkaar was het een unieke gebeurtenis die ooit jaren geleden alleen op de renbaan Duindigt eerder vertoond was, zij het in een veel kleinere opzet.
1997 ‘Valkenburg International Airshow’. 80 jarig bestaan van de Marineluchtvaartdienst. Niet eerder was er door de Koninklijke Marine een zo grootschalig luchtvaartevenement georganiseerd, die werd gerealiseerd onder auspiciën van de Stichting Neptune Association. Tevens werd aandacht geschonken aan het 50 jarig bestaan van het Marinevliegkamp Valkenburg.

Tijdens een onderzoek, gehouden in juni/ju­li 1990, kwam aan het licht dat er nog honderden meters authentiek Nederlands filmmateriaal in het Imperial War Museum in Londen was opgeslagen. Het betrof hier films die gemaakt waren tijdens operationele op­drach­ten van de RAF 320 (Dutch) Squadron in de periode 1942 - 1945. Deze Nederlandse een­heid in Engeland voerde bombardemen­ten uit vanaf Dunsfold boven Frankrijk en Duitsland. Het was toen gebruikelijk dat er een filmoperateur mee ging om de resulta­ten vast te leggen. Door bemid­deling van de SNA werd het mogelijk dat deze films naar Nederland kwamen. Later kwam er ook nog materiaal van RAF No 321 (Dutch) squa­dron uit Ceylon bij. De originele kopieën, zes U-matic tapes van ± 1 uur, zijn opgeslagen bij het Centrum voor Audio Visuele Dienstverlening Koninklijke Marine in Amsterdam.