ANBI uitleg

Algemeen Nut Beogende Instelling afgekort ANBI is door de Belastingdienst ingesteld om privileges te kunnen verlenen.
De Stichting Neptune Association (SNA) is door de Belastingdienst als ANBI én als Culturele Instelling aangemerkt.
U mag daarom uw giften, donaties, periodieke schenkingen en eenmalige schenkingen aan de SNA als aftrekposten bij uw inkomstenbelasting aangeven.
Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI 's een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte Inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1.5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.
De SNA hoeft zelf overigens geen belasting te betalen over giften, donaties, schenkingen en erfenissen; alles wat u de SNA schenkt komt dus ook daadwerkelijk bij de SNA terecht.
Op de website van de Belastingdienst kunt u meer informatie vinden over geven aan goede doelen en de fiscale voordelen daarvan.

ANBI gegevens van de Stichting Neptune Association.
Naam: Stichting Neptune Association
RSIN (fiscaal nummer): 8038.01.208
KvK-nummer 41168351

Contactgegevens: Roadrunnerweg 100,  8218 PH Lelystad
Contactpersoon: de heer P. Staal

Samenstelling bestuur:

Naam:    Kees Aarssen
Datum in functie:    01-04-2006
Functie: Voorzitter
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam : Vacant
Datum in functie:    zsm
Titel:    Secretaris
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam:    Prudent Staal
Datum in functie:    01-06-1992
Functie: Penningmeester
Bevoegdheid:    Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
     
Beloningsbeleid:
Bestuurders ontvangen geen beloning.

Doelstelling:
het terugbrengen en behouden van historische maritieme vliegtuigen in het Nederlandse luchtruim, het uitdragen van het gedachtegoed van de marineluchtvaartdienst en voorts al hetgeen met een en
ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord's. De stichting kent geen winstoogmerk.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
De statische en museale restauratie van een Dornier Do-24 vliegboot.
De statische en museale restauratie  van een Hawker FGA Seahawk straaljager
De statische en museale restauratie  van een  Sikorsky S-51 helikopter
De statische en museale restauratie  van een Lockheed SP-2H Neptune onderzeeboot patrouille vliegtuig
De statische en museale restauratie  van een Consolidated PBY-5A Catalina verkennings amfibie

De vrijwilligers van de Stichting werken nu aan het maken van een replica van de “van Berkel”. De van Berkel was de eerste drijvervliegtuig welke in serie voor de Marineluchtvaartdienst gebouwd werd. Naar verwachting is de replica 2015 gereed. Na voltooiing zal de van Berkel toegevoegd worden aan de collectie van het Nationaal Luchtvaart- Themapark  Aviodrome  te Lelystad.

Vanaf 2000 was de SNA nauw betrokken bij de luchtwaardige restauratie van een Consolidated PBY-5A amfibie. Deze restauratie werd in 2004 afgerond en was het toestel met registratie PH-PBY geschikt bevonden door de overheid voor het maken van rondvluchten, inclusief het waterwerk.
Van 2005 tot en met heden wordt er regelmatig met dit toestel gevlogen en wordt door vrijwilligers, onder gecertificeerde leiding, onderhoud gepleegd.

Naast het werk aan de van Berkel verrichten de vrijwilligers van de Neptune Association onderhoudswerkzaamheden aan de Catalina.

Downloads:
Het beleidsplan en het financiële verslag is te lezen door op onderstaande links te klikken.

Beleidsplan samenwerkende Catalina Stichtingen

Jaarrekening 2016 Stichting Neptune Association

Jaarrekening 2015 Stichting Neptune Association

Jaarrekening 2014 Stichting Neptune Association

Jaarrekening 2013 Stichting Neptune Association

Jaarrekening 2012 Stichting Neptune Association