De doelstelling van onze Stichting Neptune Association, afgekort SNA, is om een rechter hand van Neptunes, de zeegod, te willen zijn om zo historische mari­tieme vliegtui­gen te lokaliseren, observeren en waar nodig te restaureren, in de breedste zin van het woord, in het bijzon­der de vliegtuigen van de Nederlandse Marineluchtvaartdienst.

Het idee werd geboren bij drie luchtvaart enthou­siastelingen, die een jaar daarvoor nauw betrokken waren bij de organisatie van het 50-jarig bestaan van de Vliegtuigsquadrons 320 en 321, welke gestatio­neerd waren op het toenmalige Marinevliegkamp Valken­burg.

In januari 1991 werd onze Stichting Neptune Association (SNA) opge­richt om hieraan gestalte te geven.