De doelstelling van onze Stichting Neptune Association, afgekort SNA, is om een rechter hand van Neptunes, de zeegod, te willen zijn om zo historische mari­tieme vliegtui­gen te lokaliseren, observeren en waar nodig te restaureren, in de breedste zin van het woord, in het bijzon­der de vliegtuigen van de Nederlandse Marineluchtvaartdienst.

Het idee werd geboren bij drie luchtvaart enthou­siastelingen, die een jaar daarvoor nauw betrokken waren bij de organisatie van het 50-jarig bestaan van de Vliegtuigsquadrons 320 en 321, welke gestatio­neerd waren op het toenmalige Marinevliegkamp Valken­burg.

In januari 1991 werd onze Stichting Neptune Association (SNA) opge­richt om hieraan gestalte te geven.

Lelystad, september 2017

In augustus 2017 werd de Stichting Neptune Association benaderd per e.mail: W.A. van Berkel was mijn overgrootvader.
Deze achterkleinzoon had bij het opruimen van famliebezittingen, nog oude foto's gevonden van de fabricage van de vliegtuigen, waarvan wij een replica gemaakt hadden.
Ook een jubileumboek van 1898 tot 1948 was tevoorschijn gekomen. Hij vroeg of er van onze kant belangstelling voor was.
Het antwoord was zonder aarzelen duidelijk: uiteraard was er van onze kant belangstelling voor dit materiaal.
Aangezien de kleinzoon in Zweden woont duurt het even voor er kopieën, of het origineel naar Nederland zal komen.
De Stichting is ontzettend blij met deze historische gegevens, en ook de kleinzoon is vol bewondering voor de gemaakte replica Van Berkel WA.